Nasi rzeczoznawcy wykonują wyceny maszyn i urządzeń przemysłowych oraz rolniczych.

  • Wycena maszyn rolniczych dla potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Wykonywanie pełnej dokumentacji technicznej – deklaracja zgodności, znak CE oraz minimalne wymagania - maszyn dla potrzeb Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego.
  • Tworzenie instrukcji BHP dla pojedynczych maszyn a także dla całych linii produkcyjnych.
  • Wycena maszyn i urządzeń dla potrzeb kredytów bankowych, leasingów.
  • Ustalenie wartości maszyn z uwzględnieniem amortyzacji dla potrzeb księgowych.
  • Ustalenie przyczyn awarii maszyn i urządzeń.

 

 

Firma Rzeczonawców i Specjalistów Gospodarczych "Ekspert" :: Likwidacja szkód powypadkowych :: Rzeczoznawstwo maszynowe :: Realizacja: Rabanet